Niniejsza Polityka Prywatności informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego oraz akceptacji plików Cookies. Brak akceptacji plików Cookies równoznaczny jest z brakiem możliwości korzystania z serwisu lub utrudnienie przeglądania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma Defero Renata Rakowska z siedzibą w Wobałach 9/2 19-504 Dubeninki NIP: PL8471512376 REGON: 200328088, właściciel Serwisu (dalej: Administrator). Kontakt z nami możliwy jest również drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PRZECHOWYWANIE

a) W czasie korzystania z niektórych usług Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb danej usługi, z której Użytkownik zamierza skorzystać. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników korzystających, w szczególności z: Usług Administratora – takich jak: Domeny, Hosting. Formularz kontaktowy na stronie który służy do złożenia zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielnia odpowiedzi.

Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu dla jakiego zostały podane.

b) Administrator przetwarza dane osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych. Stosując się również do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. odnośnie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jak i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r. „RODO„).

c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Defero Renata Rakowska oraz rejestracji konta Klienta.

d) Twoje dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi przez Defero Renata Rakowska

3. PRZYSŁUGUJE CI PRAWO DO:

a) Żądania dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

b) Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora (pkt. 1).

c) Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

4. DOSTEP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Państwa dane mogą być przekazywane również innym podmiotom w drodze zawartej zgodnie z przepisami RODO umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Do podmiotów tych należeć mogą:

- podmiotom współpracującym z Defero Renata Rakowska przy obsłudze spraw podatkowo-księgowych bądź prawnych w niezbędnym zakresie,
- firma która udostępnia powierzchnie serwerową i która czuwa nad poprawnością działania aplikacji / witryn tam umieszczonych
- rejestry Nazw Domen w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonywania umowy zawartej przez Ciebie z firmą Defero Renata Rakowska przy rejestrowaniu lub transferowaniu Nazwy Domeny

5. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

6. COOKIES

Administrator oświadcza, że może używać pliki tekstowe zwane "Cookies", które są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika.
Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.
Cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia Administratora, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

Cookies nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.
Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron Serwisu. Administrator oświadcza, że tym podmiotom nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

Rodzaj pliku cookie

Cel wykorzystywania pliku cookie

Czy usunięcie pliku uniemożliwi korzystanie z witryny?

Cookie analityczne
(cookie niezależnej firmy - google)

Analityczne pliki cookie gromadzą informacje o sposobie korzystania przez
odwiedzających strony WWW, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali
przekierowani, oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej
stronie. Pliki te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej. 

nie

Pliki cookie sesyjne

Pliki te są stosowane do zapisywania informacji z sesji. Pliki cookie sesji
umożliwiają poruszanie się po stronie bez konieczność podawania przez
użytkowników tych samych informacji, które już wcześniej zostały przez nich
przekazane. Pliki cookie sesji są usuwane, gdy zamykana jest przeglądarka. 

tak

Cookie programu partnerskiego

Pliki są stosowane do obsługi programu partnerskiego - zliczania przekierowań ze strony partnera. 

nie

Cookie polityki prywatności

Zapisuje informacje o tym czy użytkownik zamknął okno informacji
o polityce prywatności 

nie

Cookie reklamowe

Pliki umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań 

nie

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Pozostawienie przez Użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na komputerze oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu "Cookies" na komputerze Użytkownika.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

- Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

- Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

9. KONTAKT

Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych prosimy kierować na adres Administratora.

10. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 19.11.2012 r.

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić najlepsze wrażenia. Możesz zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi wykorzystywania plików cookies. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności